„Tam, kde firmy vidí nutný výdaj,
my vidíme skrytý potenciál.”

Poradenství a financování energetických úspor

Petra Pařízková

Manažerka inovací a speciálních
programů financování

Top Energy Effect

Rozumíme hospodaření firem v České republice. Díky zateplení, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, využití odpadní energie ve výrobních procesech či zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů můžete ušetřit až 32,5 % ročních nákladů vynaložených na energie.

Oblasti energetických úspor

Podívejte se na několik reálných příkladů úspor v provozech vybraných firem v České
republice. Při využití dotace může být doba návratnosti až poloviční.

Podívejte se na několik reálných příkladů úspor v provozech vybraných firem v České republice. Při využití dotace může být doba návratnosti až poloviční.

Realizované opatření Doba návratnosti Výše investice Orientační roční úspora
Instalace společného frekvenčního měniče pro napájecí stanici 2.4 let 3 520 000 Kč 1 485 232 Kč
Využití tepla spalin z procesu termického dohořívání 2.8 let 5 500 000 Kč 1 964 286 Kč
Energetický management 3.4 let 2 373 000 Kč 697 941 Kč
Výměna sodíkových výbojek na halách za LED osvětlení 3.5 let 2 757 000 Kč 787 714 Kč
Kogenerační jednotka 4.8 let 39 100 000 Kč 8 145 833 Kč
Instalace frekvenčního měniče na kompresory 5.0 let 3 690 000 Kč 738 000 Kč
Instalace nových kompresorů a využití odpadního tepla 5.4 let 6 500 000 Kč 1 205 937 Kč
Využití odpadního tepla z objektu k vytápění sousedních hal 5.9 let 2 650 000 Kč 449 153 Kč
Nový šroubový kompresor 6.3 let 2 150 000 Kč 341 270 Kč
Instalace termoolejového kotle 6.3 let 2 500 000 Kč 396 825 Kč
Snížení ztrát rozvodů tepla (páry) 7.0 let 2 500 000 Kč 357 143 Kč
Nové turbokompresory a nový šroubový kompresor 7.2 let 29 000 000 Kč 4 027 778 Kč
Instalace frekvenčního měniče na spalinové ventilátory kotle 7.5 let 7 815 000 Kč 1 042 000 Kč
Výměna parního kotle na zemní plyn 8.0 let 4 500 000 Kč 562 500 Kč
Instalace kogenerační jednotky 8.4 let 3 500 000 Kč 416 667 Kč
Výměna světelných zdrojů za LED svítidla 8.7 let 9 257 000 Kč 1 064 023 Kč
Tepelná čerpadla 10.5 let 8 800 000 Kč 838 095 Kč
Zateplení střechy železobetonové haly 11.4 let 11 392 000 Kč 999 298 Kč
Náhrada parního zdroje tepla za lokální teplovodní zdroje 12.5 let 4 710 000 Kč 376 800 Kč
Nový parní roštový kotel na hnědé uhlí 14.2 let 195 000 000 Kč 13 732 394 Kč
Instalace zdroje na dřevní štěpku pro pokrytí potřeby tepla 14.9 let 34 000 000 Kč 2 281 879 Kč
Zateplení obvodového pláště, ploché střechy a otvorových výplní (šatna) 16.2 let 4 109 000 Kč 253 642 Kč
Fluidní kotel 23.0 let 25 900 000 Kč 1 126 087 Kč
Zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy (prodejna) 23.6 let 3 005 900 Kč 127 369 Kč
Zateplení výrobní haly 28.5 let 6 920 000 Kč 242 807 Kč
Tepelně izolační opatření (správní budova) 39.5 let 2 650 600 Kč 67 121 Kč
Rekonstrukce vnitřního osvětlení - administrativní prostory 237.5 let 3 959 700 Kč 16 670 Kč
další úsporná opatření

Jak zařídit úsporu

1

Quick scan

Na základě jednoduchého přehledu o Vaší současné spotřebě a nákladech na energie posoudíme s energetickými specialisty vhodnost úsporných opatření.

1
2

Posouzení provozu

Navštívíme Vás s energetickým specialistou ve firmě, abychom společně prošli provoz i nezbytné dokumenty.

2
3

Návrhy úsporných opatření

Předáme Vám zhodnocení současného stavu hospodaření s energiemi s návrhy a vyčíslením konkrétních úsporných opatření. Navrhneme i vhodné financování, včetně aktuálních dotací.

3
4

Rozhodnete, kde uspoříte

V našich konkrétních návrzích naleznete dostatek podkladů a expertních dat pro odpovědné plánování investic do energeticky úsporných opatření. Zvážíte využití dotací.

4
5

Investujte efektivně

Vhodnými investicemi do technologií či organizačních opatření snížíte roční náklady provozu až o 32,5 % i jeho dopady na životní prostředí.

5

Realizované projekty

Petr Dvořák

Strojírenské závody Šroubkov

Díky spolupráci s Erste a energetickými poradci jsme změnili systém vyhřívání výrobních prostor, které nyní využívají odpadní teplo z výroby. Náklady za energie nám tímto klesly o 20 %. Šikovným načasováním nám navíc Erste doporučila využít dotaci na ekologicky orientované modernizace technologií, která pokryla čtvrtinu celé investice.

více

-20%

Díky spolupráci s Erste a energetickými poradci jsme změnili systém vyhřívání výrobních prostor, které nyní využívají odpadní teplo z výroby. Náklady za energie nám tímto klesly o 20 %. Šikovným načasováním nám navíc Erste doporučila využít dotaci na ekologicky orientované modernizace technologií, která pokryla čtvrtinu celé investice.

-20%

Ing. Jaroslav Novák

Pivovar Liberec

Díky spolupráci s Erste a energetickými poradci jsme změnili systém vyhřívání výrobních prostor, které nyní využívají odpadní teplo z výroby. Náklady za energie nám tímto klesly o 20 %. Šikovným načasováním nám navíc Erste doporučila využít dotaci na ekologicky orientované modernizace technologií, která pokryla čtvrtinu celé investice.

více

-20%

Díky spolupráci s Erste a energetickými poradci jsme změnili systém vyhřívání výrobních prostor, které nyní využívají odpadní teplo z výroby. Náklady za energie nám tímto klesly o 20 %. Šikovným načasováním nám navíc Erste doporučila využít dotaci na ekologicky orientované modernizace technologií, která pokryla čtvrtinu celé investice.

-20%

ČASOVÁ NÁROČNOST a přínosy
top energy effect

Časová náročnost

Co Vás čeká?

  • Quick scan dotazník - 15 min
  • Návštěva energetického specialisty ve Vaší firmě - 120 min
  • Čtení návrhů úsporných opatření - 15 min

Přínosy

  • Posouzení současného stavu energetické efektivity
  • Identifikace energeticky úsporných opatření zdarma
  • Možnost získání ekologických dotací
  • Modernizace technologií
  • Snížení ekologického dopadu provozu
  • TOP efektivita a pokles nákladů

Kontaktujte Nás

Ozvěte se členům týmu TOP Energy Effect, nebo nám na sebe zanechte kontakt, abychom se domluvili na dalších krocích.